Oferty pracy

Informatyk

2020-07-10

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jest nowo utworzonym organem, który od 1 stycznia 2020 r. sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

W związku z rozbudową zespołu poszukujemy Informatyka.

Miejsce pracy Kolejowa 1; 01-217 Warszawa
więcej >>

Analityk - biegły rewident

2020-07-09

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jest nowo utworzonym organem, który od 1 stycznia 2020 r. sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

W związku z rozbudową zespołu szukamy Analityka z uprawnieniami biegłego rewidenta do Departamentu Kontroli / Departamentu Prawnego.

Miejsce pracy Kolejowa 1; 01-217 Warszawa
więcej >>

Ekspert / Specjalista ds. Standardów Rewizji Finansowej

2020-07-02

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jest nowo utworzonym organem, który od 1 stycznia 2020 r. sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

 

W związku z rozbudową zespołu poszukujemy Eksperta / Specjalisty ds. Standardów Rewizji Finansowej do Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

Miejsce pracy Warszawa - Wola, ul. Kolejowa 1
więcej >>

Kontroler - biegły rewident - rekrutacja zdalna

2020-03-27

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jest nowo utworzonym organem, który od 1 stycznia 2020 r. sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

Do głównych zadań PANA należy: przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i tematycznych, dochodzeń dyscyplinarnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie badań ustawowych, usług atestacyjnych innych niż badania ustawowe oraz usług pokrewnych objętych standardami wykonywania zawodu, zarówno w firmach audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego, jak i w firmach audytorskich badających jednostki inne niż jednostki zainteresowania publicznego.

Jeżeli chcesz pracować i współtworzyć nowoczesny organ nadzoru publicznego, poszukujesz nowych wyzwań, jesteś kreatywny, masz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych różnych branż lub doświadczenie zawodowe w obszarze analiz ekonomicznych, zarządzania ryzykiem, zapraszamy do pracy w PANA.

 

Obecnie wszystkie rekrutacje prowadzimy w pełni zdalnie.

Miejsce pracy Warszawa - Wola, ul. Kolejowa 1
więcej >>

Prawnik - rekrutacja zdalna

2020-05-22

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jest nowo utworzonym organem, który od 1 stycznia 2020 r. sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

 

W związku z rozbudową zespołu szukamy 2 specjalistów do Departamentu Postępowań Administracyjnych, Dyscyplinarnych, Obsługi Prawnej.

Miejsce pracy Warszawa - Wola, ul. Kolejowa 1
więcej >>

Księgowa - rekrutacja zdalna

2020-05-20

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jest nowo utworzonym organem, który od 1 stycznia 2020 r. sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.


Jeżeli chcesz pracować i współtworzyć nowoczesny organ nadzoru publicznego, poszukujesz nowych wyzwań, potrafisz umiejętnie stosować przepisy prawa, wykazujesz się dokładnością i rzetelnością w powierzonych zadaniach,  zapraszamy do pracy w PANA.

Rekrutację prowadzimy w pełni zdalnie za pośrednictwem telefonu i Skype' a.

 

Miejsce pracy Warszawa-Wola, ul. Kolejowa 1
więcej >>

Rekrutacja spontaniczna - zainteresowanie pracą w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

2020-03-28

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jest nowo utworzonym organem, który od 1 stycznia 2020 r. sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

Do głównych zadań PANA należy: przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i tematycznych, dochodzeń dyscyplinarnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie badań ustawowych, usług atestacyjnych innych niż badania ustawowe oraz usług pokrewnych objętych standardami wykonywania zawodu, zarówno w firmach audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego, jak i w firmach audytorskich badających jednostki inne niż jednostki zainteresowania publicznego.

Jeżeli chcesz pracować i współtworzyć nowoczesny organ nadzoru publicznego, poszukujesz nowych wyzwań, jesteś kreatywny, masz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych różnych branż lub doświadczenie zawodowe w obszarze analiz ekonomicznych, zarządzania ryzykiem, zapraszamy do pracy w PANA.

 

Obecnie wszystkie rekrutacje prowadzimy w pełni zdalnie.

Miejsce pracy Warszawa - Wola, ul. Kolejowa 1
więcej >>

Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej - rekrutacja zdalna

2020-03-27

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jest nowo utworzonym organem, który od 1 stycznia 2020 r. sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich: zarówno firm audytorskich, jak i samorządu zawodowego biegłych rewidentów. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

 

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej oprócz zarządzania swoim departamentem, ma koordynować działania pozostałych departamentów i przyczyniać się do rozwoju rynku biegłych rewidentów.

 

Rekrutację przeprowadzamy obecnie w pełni zdalnie za pośrednictwem telefonu i skype'a.

Miejsce pracy Warszawa-Wola, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa
więcej >>

Specjalista ds. Analiz - rekrutacja zdalna

2020-03-27

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jest nowo utworzonym organem, który od 1 stycznia 2020 r. sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

W związku z rozbudową zespołu szukamy 2 specjalistów do Departamentu Nadzoru nad Firmami Audytorskimi i Samorządem Zawodowym Biegłych Rewidentów.

 

Rekrutację przeprowadzamy obecnie w pełni zdalnie.

Miejsce pracy Warszawa-Wola, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa
więcej >>

Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju

2020-03-10

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jest nowo utworzonym organem, który od 1 stycznia 2020 r. sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich: zarówno firm audytorskich, jak i samorządu zawodowego biegłych rewidentów. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

Miejsce pracy Warszawa-Wola, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa
więcej >>