Kontroler - biegły rewident

Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę
Region mazowieckie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

 

W związku z rozbudową zespołu szukamy doświadczonych biegłych rewidentów do Departamentu Kontroli

Zalety pracy u nas
 • Umowa o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, praca hybrydowa,
 • Rozwój zawodowy - oferujemy szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne,
 • Dofinansowanie do wypoczynku,
 • Praca w gronie prawdziwych pasjonatów i ekspertów w dziedzinie rewizji finansowej, prawa i szeroko rozumianych finansów oraz przyjazna atmosfera,
 • Pracując w PANA przyczyniasz się do wspierania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Przykładowe zadania
 • Przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich takich obszarów jak: badania ustawowe, usługi atestacyjne inne niż badanie ustawowe oraz usługi pokrewne, system wewnętrznej kontroli jakości, zgodność działalności firmy audytorskiej z przepisami prawa,
 • Merytoryczna weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • Analizowanie informacji dotyczących czynników ryzyka uzyskanych na poziomie kontroli badanych sprawozdań finansowych, w tym analiza ryzyka działalności firm,
 • Opracowywanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zgodnie z procedurami PANA,
 • Nadzór nad pracą specjalistów ds. wsparcia kontroli.
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe, mile widziane w zakresie nauk prawnych, ekonomii, finansów,
 • Uprawnienia biegłego rewidenta lub uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w innym państwie,
 • Doświadczenie zawodowe min. trzyletnie w przeprowadzaniu ustawowych badań sprawozdań finansowych
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości (UoR, MSSF), rewizji finansowej (KSB), Krajowych standardów kontroli jakości, Kodeksu etyki zawodowych księgowych,
 • Umiejętność analizowania dużej ilości danych i informacji,
 • Umiejętność formułowania i argumentowania wniosków (również w formie pisemnej),
 • Biegła znajomość języka polskiego,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieposzlakowana opinia.

 

Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Data ostatniej modyfikacji piątek, 14 czerwca 2024