Ekspert - biegły rewident

Miejsce pracy Zdalnie
Rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie
Region dolnośląskie; kujawsko-pomorskie; lubelskie; lubuskie; łódzkie; małopolskie; mazowieckie; opolskie; podkarpackie; podlaskie; pomorskie; śląskie; świętokrzyskie; warmińsko-mazurskie; wielkopolskie; zachodniopomorskie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

Tworzymy elitarny zespół kontrolerów - biegłych rewidentów, z misją i pasją do podnoszenia rangi naszego zawodu poprzez dążenie do najwyższej jakości wykonywanych usług przez firmy audytorskie.

W związku z rozbudową zespołu szukamy doświadczonych ekspertów, audytorów, kontrolerów z uprawnieniami biegłego rewidenta wspomagających Departament Kontroli

 

Aktualnie zarówno rekrutację jak i większość kontroli prowadzimy zdalnie. Zachęcamy do aplikowania kandydatów z całej Polski

Zalety pracy u nas
 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów oraz przyjazna atmosfera pracy,
 • Bezpośredni wpływ na jakość rynku audytów – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego,
 • Elastyczna forma zatrudnienia - umowa zlecenie,
 • Dogodne warunki współpracy, bazujemy na deklarowanej tygodniowej dyspozycyjności.
Zakres odpowiedzialności
 • Przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich,
 • Dbanie o wysoki poziom jakości badań sprawozdań finansowych.
Poszukiwane kompetencje
 • Wykształcenie: wyższe, chętnie w zakresie nauk prawnych, ekonomii, finansów,
 • Uprawnienia biegłego rewidenta lub uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w innym państwie,
 • Doświadczenie zawodowe min. 5-letnie w przeprowadzaniu ustawowych badań sprawozdań finansowych,
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej (MSSF, MSB),
 • Umiejętność analizowania dużej ilości informacji, formułowania i argumentowania wniosków,
 • Znajomość przepisów prawa przedsiębiorców z zakresu przeprowadzania kontroli,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
Data ostatniej modyfikacji wtorek, 16 lipca 2024