Starszy specjalista ds. wsparcia kontroli

Miejsce pracy Warszawa Ul. Kolejowa 1 praca hybrydowa
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę
Region mazowieckie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. Tworzymy elitarny zespół kontrolerów - Biegłych Rewidentów, z misją i pasją do podnoszenia rangi naszego zawodu poprzez dążenie do najwyższej jakości wykonywanych usług przez firmy audytorskie.

W związku z rozbudową zespołu szukamy starszych specjalistów ds. wsparcia kontroli do Departamentu Kontroli

Zalety pracy u nas
 • Umowa o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, praca hybrydowa,
 • Rozwój zawodowy - oferujemy szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne,
 • Dofinansowanie do wypoczynku,
 • Praca w gronie prawdziwych pasjonatów i ekspertów w dziedzinie rewizji finansowej, prawa i szeroko rozumianych finansów oraz przyjazna atmosfera,
 • Pracując w PANA przyczyniasz się do wspierania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. 
Przykładowe zadania
 • Przeprowadzanie w firmach audytorskich wybranych czynności kontrolnych pod nadzorem kontrolera,
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji wewnętrznej z przeprowadzonych kontroli,
 • Formalna weryfikacja kompletności dokumentów przekazywanych przez firmy audytorskie,
 • Przygotowywanie wewnętrznych analiz na podstawie danych przekazanych przez firmy audytorskie.
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie, mile widziane w zakresie nauk prawnych, ekonomii, finansów,
 • Doświadczenie w wykonywaniu czynności badania SF pod kierunkiem kluczowego biegłego rewidenta minimum pięcioletnie,
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości (UoR, MSSF) i rewizji finansowej (KSB),
 • Umiejętność analizowania dużej ilości danych i informacji,
 • Umiejętność formułowania i argumentowania wniosków (również w formie pisemnej),
 • Biegła znajomość języka polskiego,
 • Umiejętność obsługi MS Word i MS Excel,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania fakultatywne:

 • Znajomość Krajowych Standardów Jakości,
 • Znajomość Kodeksu etyki zawodowych księgowych,
 • Biegła znajomość języka angielskiego.
Data ostatniej modyfikacji wtorek, 16 lipca 2024