Specjalista w Departamencie Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej

Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę
Region mazowieckie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, . Naszą misją i pasją jest dążenie aby firmy audytorskie wykonywały usługi z najwyższą jakością Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

W związku z rozbudową zespołu Departamentu Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej szukamy specjalisty ds. postępowań administracyjnych i/lub dyscyplinarnych.

Zalety pracy u nas
 • Umowa o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, w czasie pandemii praca częściowo zdalna,
 • Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1,
 • Rozwój zawodowy - oferujemy szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne,
 • Dofinansowanie do wypoczynku,
 • Możliwość wykupienia opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach,
 • Praca w gronie prawdziwych pasjonatów i ekspertów w dziedzinie rewizji finansowej, prawa i szeroko rozumianych finansów oraz przyjazna atmosfera,
 • Pracując w PANA przyczyniasz się do wspierania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Przykładowe zadania
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach przewidzianych ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym w sprawach wpisów i skreśleń firm audytorskich z listy firm audytorskich oraz nałożenia na firmy audytorskie kar administracyjnych,
 • Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do biegłych rewidentów,
 • Przygotowywanie projektów pism, w tym decyzji i postanowień w prowadzonych sprawach,
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane przez PANA decyzje i postanowienia,
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o wpisie na listę firm audytorskich,
 • Prowadzenie rejestrów postępowań.
Poszukiwane kompetencje
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub w dziedzinie administracji,
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa (w tym w szczególności: KPA, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym),
 • Znajomość branży finansowej,
 • Doświadczenie w sporządzaniu pism urzędowych najchętniej w instytucji publicznej,
 • Umiejętność analizowania informacji i syntezy wniosków,
 • Terminowość i efektywność połączona z dbałością o jakość wykonywanych zadań,
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego - mile widziana.
Data ostatniej modyfikacji wtorek, 28 lutego 2023