Specjalista ds. Standardów Rewizji Finansowej

Miejsce pracy Kolejowa 1; 01-217 Warszawa
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Naszą misją i pasją jest dążenie aby firmy audytorskie wykonywały usługi z najwyższą jakością. Bierzemy aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

 

W związku z rozbudową zespołu poszukujemy biegłego rewidenta ds. Standardów Rewizji Finansowej do Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

Zalety pracy u nas
 • Umowa o pracę
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, w czasie pandemii praca częściowo zdalna
 • Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1
 • Rozwój zawodowy - możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia i zdobycia wysokich kompetencji, szkolenia wewnętrzne
 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów
 • Wpływ na rzetelność audytu – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
Zakres odpowiedzialności
 • Weryfikacja merytoryczna zgodności projektów standardów międzynarodowych dotyczących  badania, przeglądów, innych usług atestacyjnych i pokrewnych z przepisami krajowymi przed ich wdrożeniem,
 • Weryfikacja merytoryczna zgodności projektów międzynarodowych standardów dotyczących etyki i kontroli jakości w firmach audytorskich z przepisami krajowymi przed ich wdrożeniem,
 • Monitorowanie i bieżąca analiza projektów standardów tworzonych w ramach IFAC, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji istniejących standardów oraz nowych wytycznych w zakresie ich stosowania,
 • Udział w pracach na forum międzynarodowym, a także współpraca z innymi organami nadzoru (w tym w ramach CEAOB oraz IFIAR) w zakresie stosowania i wdrażania standardów rewizji finansowej, etyki i kontroli jakości w firmach audytorskich,
 • Udział w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez PANA, w tym współtworzenie materiałów i publikacji w obszarze rewizji finansowej, etyki i kontroli jakości
Poszukiwane kompetencje
 • Wykształcenie wyższe,
 • Praktyczna znajomość i doświadczenie w stosowaniu standardów i regulacji dotyczących badania, przeglądów, innych usług atestacyjnych i pokrewnych, etyki oraz systemów kontroli jakości,
 • Dokładność i cierpliwość,
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie - minimum B2,
 • Odpowiedzialność i etyka zawodowa,
 • Umiejętność pracy w zespole, w tym dotycząca uzasadniania swojego punktu widzenia,
 • Opcjonalnie - uprawnienia biegłego rewidenta lub uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w innym państwie UE lub państwie trzecim lub będące na końcowym etapie uzyskiwania takich uprawnień,
 • Mile widziane - osoby posiadające członkostwo lub będące na końcowym etapie uzyskiwania członkostwa w ACCA, ICAEW , AICPA, AIA, CIPFA, CIMA oraz innych podobnych organizacjach.
Data ostatniej modyfikacji czwartek, 14 stycznia 2021