Radca Prawny w Departamencie Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej

Miejsce pracy Warszawa ul. Kolejowa 1
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę
Region mazowieckie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, . Naszą misją i pasją jest dążenie aby firmy audytorskie wykonywały usługi z najwyższą jakością Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

Zalety pracy u nas
 • Umowa o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00,
 • Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1,
 • Rozwój zawodowy - oferujemy szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne,
 • Dofinansowanie do wypoczynku,
 • Możliwość wykupienia opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach,
 • Praca w gronie prawdziwych pasjonatów i ekspertów w dziedzinie rewizji finansowej, prawa i szeroko rozumianych finansów oraz przyjazna atmosfera,
 • Pracując w PANA przyczyniasz się do wspierania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Przykładowe zadania
 • Reprezentacja Agencji przed sądami oraz innymi organami,
 • Sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu działania Agencji,
 • Opiniowanie projektów dokumentów, w tym decyzji administracyjnych, postanowień, wytwarzanych w toku postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych prowadzonych przez Agencję ,
 • Weryfikowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów i porozumień
 • Bieżące monitorowanie i analizowanie zmian w środowisku prawnym mających wpływ na funkcjonowanie i działalność Agencji,
 • Analizowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym,
 • Udzielanie wyjaśnień i porad prawnych w sprawach, w których powstają zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości.
Poszukiwane kompetencje
 • Wykształcenie wyższe prawnicze oraz posiadanie uprawnień radcy prawnego,
 • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze stosowania lub stanowienia prawa,
 • Nastawienie na realizację zadań i poszukiwanie rozwiązań,
 • Umiejętność analizy interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 • Terminowość i efektywność połączona z dbałością o jakość wykonywanych zadań,
 • Umiejętność współpracy w zespole.
Data ostatniej modyfikacji środa, 8 marca 2023