Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Miejsce pracy Kolejowa 1; 01-217 Warszawa
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę
Region mazowieckie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

  

Aktualnie prowadzimy rekrutacje na stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Zalety pracy u nas
 • Umowa o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, praca hybrydowa,
 • Rozwój zawodowy - oferujemy szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne,
 • Dofinansowanie do wypoczynku,
 • Praca w gronie prawdziwych pasjonatów i ekspertów w dziedzinie rewizji finansowej, prawa i szeroko rozumianych finansów oraz przyjazna atmosfera,
 • Pracując w PANA przyczyniasz się do wspierania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Przykładowe zadania
 • Odpowiedzialność za kierowanie podległą komórką organizacyjną, zapewnienie właściwej organizacji pracy departamentu. Przydzielanie zadań podległym pracownikom, zapewnianie im dostępu do informacji niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, motywowanie do osiągania odpowiedniej skuteczności i jakości pracy,
 • Wypracowywanie kierunków działań strategicznych Agencji, ich realizacja w zakresie właściwości DS oraz koordynowanie ich realizacji przez inne komórki organizacyjne,
 • Współpraca międzynarodowa, w szczególności z Komisją Europejską, organami nadzoru z innych państw, KEONA oraz IFIAR,
 • Ocena równoważności systemów nadzoru publicznego i standardów,
 • Koordynacja przygotowania okresowych, publicznie dostępnych dokumentów organu (sprawozdanie z monitorowania rynku, roczny plan działania Agencji),
 • Analiza merytoryczna uchwał organów PIBR dot. standardów wykonywania zawodu, standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
 • Monitorowanie wykonywania rocznego planu działania Agencji.
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie, mile widziane w zakresie nauk prawnych, ekonomii, finansów,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym C1,
 • Zaawansowana znajomość narzędzi IT (MS Office, Team) służących do wykonywania zadań,
 • Znajomość ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • Doświadczenie zawodowe min 5 letnie w tym 2 lata doświadczenia w obszarze zarządzania zespołem,
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy międzynarodowej oraz w pracy w organach nadzoru publicznego,
 • Mile widziane uprawnienia biegłego rewidenta.
Data ostatniej modyfikacji poniedziałek, 17 czerwca 2024