Departament Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej- radca prawny

Miejsce pracy Kolejowa 1; 01-217 Warszawa
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę
Województwo mazowieckie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami) Naszą misją i pasją jest dążenie aby firmy audytorskie wykonywały usługi z najwyższą jakością Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

W związku z rozbudową zespołu Departamentu Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej szukamy radcy prawnego.

Zalety pracy u nas
 • Umowa o pracę
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, w czasie pandemii praca częściowo zdalna
 • Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1
 • Rozwój zawodowy - możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia i zdobycia wysokich kompetencji, szkolenia wewnętrzne
 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów
 • Bezpośredni wpływ na rzetelność audytu – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
Zakres zadań
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym,
 • Wydawanie opinii, udzielanie porad prawnych i konsultacji w sprawach z zakresu działalności PANA oraz zapewnienia obsługi prawnej PANA, w tym na potrzeby prowadzonych kontroli
 • Sporządzanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów: decyzji administracyjnych, postanowień, umów oraz regulacji wewnętrznych,
 • Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz innymi organami,
 • Monitorowanie zmian przepisów prawa mających znaczenie dla działalności PANA,
 • Udzielanie wyjaśnień o obowiązującym stanie prawnym i interpretacja przepisów prawnych z zakresu działalności PANA.
Poszukiwane kompetencje
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze oraz ukończenie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej,
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa (w tym w szczególności: KPA, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym),
 • Znajomość branży finansowej,
 • Doświadczenie w sporządzaniu pism urzędowych najchętniej w instytucji publicznej,
 • Umiejętność analizowania informacji i syntezy wniosków,
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego - mile widziana.
Data ostatniej modyfikacji wtorek, 23 lutego 2021