Analityk - biegły rewident w Departamencie Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej

Rodzaj zatrudnienia umowa zlecenie
Region mazowieckie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Naszą misją i pasją jest dążenie aby firmy audytorskie wykonywały usługi z najwyższą jakością. Bierzemy aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

 Departament Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej PANA  poszukuje  analityka z uprawnieniami biegłego rewidenta w celu wsparcia prawników w wykonywaniu zadań Departamentu.

Zalety pracy u nas
 • Elastyczna forma zatrudnienia - umowa zlecenie,
 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów oraz przyjazną atmosferę pracy,
 • Bezpośredni wpływ na jakość rynku audytów – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Zakres odpowiedzialności
 • Sporządzenie ocen poprawności i zgodności dokumentacji badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami wynikającymi ze standardów wykonywania zawodu,
 • Identyfikowanie i kwalifikowanie przewinień biegłych rewidentów oraz naruszeń przez firmy audytorskie przepisów prawa krajowego i UE, krajowych standardów wykonywania zawodu , w tym krajowych standardów badania i innych właściwych regulacji,
 • Udzielanie wyjaśnień oraz wspieranie pracowników Departamentu Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej w zakresie identyfikacji przewinień biegłych rewidentów oraz naruszeń firm audytorskich na potrzeby przygotowania dokumentacji merytorycznej do postępowań dyscyplinarnych i administracyjnych
 • Wydawanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych i administracyjnych w zakresie krajowych standardów wykonywania zawodu, w tym krajowych standardów rewizji finansowej oraz krajowych, standardów rachunkowości,
 • Współpraca z innymi departamentami w powyższym zakresie.
Poszukiwane kompetencje
 • Uprawnienia biegłego rewidenta,
 • Doświadczenie zawodowe min. 2 lata w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych,
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej (MSSF, MSB),
 • Umiejętność analizowania informacji,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Brak postępowań dyscyplinarnych.
Data ostatniej modyfikacji środa, 8 września 2021