Analityk - biegły rewident w Departamencie Nadzoru nad Samorządem Zawodowym i Firmami Audytorskimi

Miejsce pracy Kolejowa 1; 01-217 Warszawa
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę
Region mazowieckie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Naszą misją i pasją jest dążenie aby firmy audytorskie wykonywały usługi z najwyższą jakością. Bierzemy aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

W związku z rozbudową zespołu Departamentu Nadzoru nad Samorządem Zawodowym i Firmami Audytorskimi szukamy analityka z uprawnieniami biegłego rewidenta.

Zalety pracy u nas
 • Umowa o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, w czasie pandemii praca częściowo zdalna,
 • Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1,
 • Rozwój zawodowy - możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia i wysokich kompetencji,
 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa, finansów i rewizji finansowej,
 • Bezpośredni wpływ na rzetelność audytu – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Przykładowe zadania
 • Analiza i sporządzanie ocen w przedmiocie rozpatrywania zawiadomień o podejrzeniu naruszenia przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską przepisów prawa oraz wymogów wynikających ze standardów wykonywania zawodu i zasad etyki,
 • Udzielanie wyjaśnień oraz wspieranie pracowników Departamentu Prawnego oraz Departamentu Kontroli w zakresie przewinień biegłych rewidentów oraz naruszeń firm audytorskich,
 • Analiza informacji w zakresie sprawozdawczości firm audytorskich w tym analiza ryzyk oraz wywiązywania się firm audytorskich z obowiązków wynikających z ustawy o biegłych rewidentach,
 • Współpraca z innymi organami nadzoru, instytucjami rynku finansowego i z samorządem zawodowym biegłych rewidentów.
Wymagania
 • Uprawnienia biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta-seniora,
 • Doświadczenie zawodowe min. 2-letnie w przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych (mile widziane większe),
 • Doświadczenie w weryfikacji (kontroli jakości) badań sprawozdań finansowych,
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej (MSSF, MSB),
 • Umiejętność analizowania informacji,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Status osoby niekaranej dyscyplinarnie.
Data ostatniej modyfikacji wtorek, 23 lutego 2021