Specjalista w Departamencie Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej- rekrutacja zdalna

Miejsce pracy Kolejowa 1; 01-217 Warszawa
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę
Województwo mazowieckie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, . Naszą misją i pasją jest dążenie aby firmy audytorskie wykonywały usługi z najwyższą jakością Bierzemy też aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych. 

W związku z rozbudową zespołu Departamentu Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej szukamy specjalisty ds. postępowań administracyjnych.

Zalety pracy u nas
 • Umowa o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, w czasie pandemii praca częściowo zdalna,
 • Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1,
 • Rozwój zawodowy - możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia i zdobycia wysokich kompetencji, szkolenia wewnętrzne,
 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów,
 • Bezpośredni wpływ na rzetelność audytu – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Zakres zadań
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wpisów i skreśleń firm audytorskich z listy firm audytorskich,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia na firmy audytorskie kary administracyjnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym o w przypadku
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu rozstrzygnięć prowadzonych spraw,
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o wpisie na listę firm audytorskich,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi wniesione na wydane przez PANA decyzje i postanowienia w celu przekazania sprawy do rozpoznania przez WSA,
 • Prowadzenie rejestrów postępowań.
Poszukiwane kompetencje
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub w dziedzinie administracji,
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa (w tym w szczególności: KPA, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym),
 • Znajomość branży finansowej,
 • Doświadczenie w sporządzaniu pism urzędowych najchętniej w instytucji publicznej,
 • Umiejętność analizowania informacji i syntezy wniosków,
 • Umiejętność współpracy w zespole,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego - mile widziana.
Data ostatniej modyfikacji wtorek, 23 lutego 2021