Koordynator projektu – w Departamencie Nadzoru nad Samorządem Zawodowym i Firmami Audytorskimi

Miejsce pracy Kolejowa 1; 01-217 Warszawa
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę
Województwo mazowieckie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Naszą misją i pasją jest dążenie aby firmy audytorskie wykonywały usługi z najwyższą jakością. Bierzemy aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

W związku z rozbudową naszego Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA szukamy koordynatora projektu do zespołu Departamentu Nadzoru nad Samorządem Zawodowym i Firmami Audytorskimi 

 

System Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA to system teleinformatyczny przy pomocy którego realizowane są ustawowe zadania Agencji takie jak prowadzenie i obsługa, poprzez interfejs na stronie internetowej, listy firm audytorskich, wraz z publikacją tego rejestru na stronie internetowej Agencji oraz przyjmowanie i obsługa, poprzez interfejs na stronie internetowej, obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych firm audytorskich.

Oferujemy
 • Umowa o pracę na pół etatu,
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, w czasie pandemii praca częściowo zdalna,
 • Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1,
 • Rozwój zawodowy -oferujemy szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne,
 • Dofinansowanie do wypoczynku,
 • Możliwość wykupienia opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach,
 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów oraz przyjazną atmosferę pracy,
 • Bezpośredni wpływ na jakość rynku audytów – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Zakres zadań
 • Koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektu w zakresie rozbudowy systemu teleinformatycznego z wyłonionym w przetargu wykonawcą,
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej, w tym: oszacowanie wartości zamówienia, przygotowanie analizy potrzeb i wymagań, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, przygotowanie warunków udziału w postępowaniu, weryfikację projektu umowy przetargowej,
 • Analiza biznesowa proponowanych zmian funkcjonalnych,
 • Udział merytoryczny i doradztwo w procesie realizacji procedury przetargowej.
Wymagania
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu i koordynowaniu projektów np. w zakresie aplikacji lub programów opartych o rozwiązania chmurowe (mile widziany Azure),
 • Doświadczenie w projektowaniu i modelowaniu systemów informatycznych (np. Model-View-Kontroler),
 • Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej,
 • Doświadczenie w sektorze finansowym (najchętniej sektor finansów publicznych),
 • Podstawowa znajomość języka JAVA, oprogramowań Open Source oraz rozwiązań bazodanowych (np. PostgreSQL, MySQL, NoSQL),
 • Certyfikat dobrych praktyk w zakresie utrzymania usług informatycznych (ITIL, minimum na poziomie Foundation) oraz zarządzania projektami np. Prince 2 (mile widziane),
 • Doświadczenie w kierowaniu strukturami IT odpowiedzialnymi za utrzymanie i rozwój aplikacji (mile widziane),
 • Umiejętność przygotowywania analiz i zestawień wraz z ich prezentacją.
Data ostatniej modyfikacji sobota, 17 kwietnia 2021