Ekspert ds. kontroli zgodności procedur i systemów

Miejsce pracy Kolejowa 1; 01-217 Warszawa
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę
Województwo mazowieckie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Naszą misją i pasją jest dążenie aby firmy audytorskie wykonywały usługi z najwyższą jakością. Bierzemy aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

W związku z rozbudową zespołu Agencji szukamy osoby na stanowisko ekspertki /eksperta ds. zgodności procedur i systemów. Jest to nowo powstające samodzielne stanowisko.

Zalety pracy u nas
 • Umowa o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, w czasie pandemii praca częściowo zdalna,
 • Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1,
 • Rozwój zawodowy - możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia i zdobycia wysokich kompetencji, szkolenia wewnętrzne i szkolenia zewnętrzne,
 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów,
 • Możliwość wykupienia opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach,
 • Wpływ na rzetelność audytu – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Przykładowe zadania
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności prawnej, dbanie o zgodność z prawem bieżących procedur i zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania;
 • Tworzenie, wdrażanie aktualizacja polityk i regulacji wewnętrznych mających na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom, szerzenie kultury organizacyjnej opartej na etyce;
 • Ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, przygotowywanie rekomendacji dla poprawy efektywności i eliminowania nieprawidłowości;
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznych;
 • Współpraca z organami kontroli w trakcie ich realizacji, prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych;
 • Monitorowanie realizacji i wdrażania wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 • Współpraca z innymi departamentami w powyższym zakresie.
Poszukiwane kompetencje
 • wykształcenie wyższe magisterskie – w obszarze prawa, finansów, ekonomii;
 • doświadczenie zawodowe min. 3-letnie w obszarze kontroli wewnętrznych/audytu w jednostkach sfery finansów publicznych;
 • umiejętność wnioskowania, formułowania ocen, sporządzania klarownych raportów;
 • sumienność, terminowość, samodzielność i komunikatywność;
 • dążenie do poszukiwania nowych rozwiązań oraz umiejętność skutecznego usprawniania procesów;
 • mile widziane kwalifikacje finansowe, księgowe, audytorskie (CIA, biegły rewident, ACCA etc.)
Data ostatniej modyfikacji poniedziałek, 8 lutego 2021