Analityk - biegły rewident w Departamencie Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej

Miejsce pracy Kolejowa 1; 01-217 Warszawa
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę
Region mazowieckie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Naszą misją i pasją jest dążenie aby firmy audytorskie wykonywały usługi z najwyższą jakością. Bierzemy aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

W związku z rozbudową zespołu Departamentu Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej szukamy analityka z uprawnieniami biegłego rewidenta.

Zalety pracy u nas
 • Umowa o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,
 • Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, w czasie pandemii praca częściowo zdalna,
 • Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1,
 • Rozwój zawodowy - możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia i zdobycia wysokich kompetencji,
 • Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów,
 • Bezpośredni wpływ na rzetelność audytu – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Przykładowe zadania
 • Sporządzenie ocen poprawności i zgodności dokumentacji badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeprowadzonych przez firmy audytorskie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami wynikającymi ze standardów wykonywania zawodu,
 • Identyfikowanie i kwalifikowanie przewinień biegłych rewidentów oraz naruszeń przez firmy audytorskie przepisów prawa krajowego i UE, krajowych standardów wykonywania zawodu , w tym krajowych standardów badania i innych właściwych regulacji,
 • Udzielanie wyjaśnień oraz wspieranie pracowników Departamentu Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej w zakresie przewinień biegłych rewidentów oraz naruszeń firm audytorskich na potrzeby przygotowania dokumentacji merytorycznej do postępowań dyscyplinarnych stępowań administracyjnych
 • Wydawanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych i administracyjnych w zakresie krajowych standardów wykonywania zawodu, w tym krajowych standardów rewizji finansowej oraz krajowych, standardów rachunkowości,
 • Współpraca z innymi departamentami w powyższym zakresie.
Wymagania
 • Uprawnienia biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta-seniora,
 • Doświadczenie zawodowe min. 1-roczne w przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych (mile widziane większe),
 • Doświadczenie w weryfikacji (kontroli jakości) badań sprawozdań finansowych,
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej (MSSF, MSB),
 • Umiejętność analizowania informacji,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Brak postępowań dyscyplinarnych,
 • Mile widziane: doświadczenie biegłego sądowego.
Data ostatniej modyfikacji sobota, 17 kwietnia 2021