Analityk - biegły rewident w Departamencie Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej

Miejsce pracy Kolejowa 1; 01-217 Warszawa
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę
Województwo mazowieckie
Opis oferty

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA)  sprawuje nadzór publiczny nad rynkiem usług audytorskich (firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami, samorządem zawodowym biegłych rewidentów). Naszą misją i pasją jest dążenie aby firmy audytorskie wykonywały usługi z najwyższą jakością. Bierzemy aktywny udział w rozwoju tego rynku i jego standardów na poziomie krajowym i międzynarodowym. PANA jest państwową osobą prawną wchodzącą w skład sektora finansów publicznych.

W związku z rozbudową zespołu Departamentu Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej szukamy analityka z uprawnieniami biegłego rewidenta.

Zalety pracy u nas

• Umowa o pracę,

• Stabilność zatrudnienia w instytucji publicznej,

• Elastyczny czas pracy – zaczynamy między 7.00 a 10.00, w czasie pandemii praca częściowo zdalna,

• Nowe, komfortowe, kameralne biuro przy Dworcu Zachodnim w Warszawie – ul. Kolejowa 1,

• Rozwój zawodowy - możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia i zdobycia wysokich kompetencji,

• Praca w gronie ekspertów w dziedzinie prawa i finansów,

• Bezpośredni wpływ na rzetelność audytu – wspierasz organizację, która chroni bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Przykładowe zadania
  • Sporządzenie ocen poprawności i zgodności dokumentacji badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeprowadzonych przez firmy audytorskie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami wynikającymi ze standardów wykonywania zawodu,
  • Identyfikowanie i kwalifikowanie przewinień biegłych rewidentów oraz naruszeń przez firmy audytorskie przepisów prawa krajowego i UE, krajowych standardów wykonywania zawodu , w tym krajowych standardów badania i innych właściwych regulacji,
  • Udzielanie wyjaśnień oraz wspieranie pracowników Departamentu Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej w zakresie przewinień biegłych rewidentów oraz naruszeń firm audytorskich na potrzeby przygotowania dokumentacji merytorycznej do postępowań dyscyplinarnych stępowań administracyjnych
  • Wydawanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych i administracyjnych w zakresie krajowych standardów wykonywania zawodu, w tym krajowych standardów rewizji finansowej oraz krajowych, standardów rachunkowości,
  • Współpraca z innymi departamentami w powyższym zakresie.
Wymagania

• Uprawnienia biegłego rewidenta lub biegłego rewidenta-seniora,

• Doświadczenie zawodowe min. 1-roczne w przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych (mile widziane większe),

• Doświadczenie w weryfikacji (kontroli jakości) badań sprawozdań finansowych,

• Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej (MSSF, MSB),

• Umiejętność analizowania informacji,

• Umiejętność argumentowania,

• Brak postępowań dyscyplinarnych,

• Mile widziane: doświadczenie biegłego sądowego.

Data ostatniej modyfikacji wtorek, 23 lutego 2021